Thông báo về việc toàn thể học sinh, sinh viên và học viên phải đeo khẩu trang khi đi học.

28/12/2020
732 lượt xem

– Căn cứ Công văn số 2333/TTKSBT-BTN ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố về việc tăng cường giám sát COVID-19 tại cộng đồng.
– Căn cứ thông báo số 21/TB-KTCNHV ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19
– Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh chóng, nay nhà trường yêu cầu:
⇒ Toàn thể học sinh, sinh viên và học viên phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong khuôn viên nhà trường (và lớp học) kể từ 13 giờ 00  ngày 30/07/2020 cho đến khi có thông báo mới.