Thông báo về đăng ký lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024

22/03/2024
155 lượt xem

Nhằm trang bị những kiến thức về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên cho học sinh và xây dựng động cơ phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong học sinh nhà trường. BCH Đoàn Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về đăng ký lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024 với các nội dung như sau:

  1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/3/2024.
  2. Đối tượng: Học sinh các khóa 22K16 và 23k17 đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Học sinh tham gia lớp học có năm sinh từ năm 1991 đến 2008
  • Học lực (nghề): loại khá trở lên
  • Đối với khóa 22K16 tính kết quả học nghề năm học 2022-2023
  • Đối với khóa 23K17 tính kết quả tuyển sinh (cấp 2) đầu vào
  • Hạnh kiểm: Tốt
  1. Đăng ký theo link: https://forms.gle/1DcAPXteZ2nCSuob9

*** Lưu ý: Sau thời gian đăng ký, BCH Đoàn trường sẽ thông báo cụ thể danh sách đăng ký, thời gian và địa điểm tổ chức lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo – đã ký