Nghề hệ Trung cấp
Nghề hệ Ngắn hạn – Sơ cấp
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
S/C XE GẮN MÁY CĂN BẢN 8g – 10g 01/12   – T.Huệ (B2) 1 Tháng 1.500.000đ
10g – 12g             – T.Huệ (B2)
19g – 21g 01/12  – T. Tuấn (B2)
SỬA CHỮA XE GẮN MÁY CHUYÊN SÂU  8g – 10g              – T.Huệ (B2) 1 Tháng 1.700.000đ
10g – 12g 01/12   –  T.Huệ (B2)
19g – 21g 01/12   – T.Hà (B2)
SỬA CHỮA XE TAY GA  8g – 10g             – T.Thì (B3) 1 Tháng 2.200.000đ
10g – 12g               -T.Thì (B3)
19g – 21g 01/12  – T.Thì (B3)
ĐIỆN ĐÈN XE MÁY 8g – 10g 01/12  – T.Thông (B1) 1 Tháng 2.000.000đ
10g – 12g  
19g – 21g 01/12  – T.Thông (B1)
PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ XE MÁY 10g – 12g 01/12   – T.Dũng (B1) 1 Tháng 2.800.000đ
19g – 21g 01/12   – T.Dũng (B1)
ÔN TẬP SCN S/C XE GẮN MÁY  8g00 – 10g00             – T.Hà (B1) 1 Tháng 1.000.000đ
9g30 – 11g30             – T.Hà (B1)
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
 BẢO DƯỠNG Ô TÔ 8g-11g   5 tuần 1.000.000đ
 18g30 – 21g

20/12 – (2.4.6) –  T.Tình (P.E4)

S/C ĐỘNG CƠ XẰNG – DẦU 8g-11g   7 tuần 1.800.000đ
18g30 – 21g

20/12 – (2.4.6) –  T.Tình (P.E4)

 
PHUN DẦU ĐIỆN TỬ – COMMONRAIL 8g-11g   7 tuần 2.500.000đ
18g30 – 21g 21/12 – (3.5.7)  –  T.Thoại (P.E4)
S/C KHUNG GẦM Ô TÔ 8g-11g   1 tháng 1.800.000đ
18g30 – 21g 20/12 – (2.4.6) –  T.Tình (P.E4)
SỬA CHỮA ĐIỆN Ô TÔ  8g-11g   7 tuần 1.800.000đ
18g30 – 21g 21/12 – (3.5.7)  – T.Thoại (P.E4)
PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 8g-11g   7 tuần ĐK: biết BD ô tô
1.800.000đ
18g30 – 21g 21/12 – (3.5.7)  – T.Thoại (P.E4)
SỬA CHỮA ĐIỆN ĐỘNG CƠ 8g-11g   7 tuần 1.800.000đ
18g30 – 21g 21/12 – (3.5.7)  –  T.Thoại (P.E4)
SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Ô TÔ 8g-11g   7 tuần 1.800.000đ
18g30 – 21g 21/12  – (3.5.7)  –  T.Thoại (P.E4)
SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Ô TÔ NÂNG CAO 8g-11g   7 tuần 2.100.000đ
18g30 – 21g 21/12 – (2.4.6) –  T.Tình (P.E4)
KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN Ô TÔ  8g-11g   4 tuần 5.000.000đ
18g30 – 21g 21/12 – (2.4.6) –  T.Tình (P.E4)
ĐỒNG SƠN Ô TÔ 8g-11g   4.5 tháng 6.000.000đ
18g30 – 21g  
ĐỒNG SƠN Ô TÔ CĂN BẢN   8g-11g   2.5 tháng 3.000.000đ
18g30 – 21g  
ĐỒNG SƠN Ô TÔ NÂNG CAO 8g-11g   2  tháng 3.000.000đ
18g30 – 21g  
Cơ hội nghề nghiệp