Thông báo Khoa Cơ khí động lực
Nghề hệ Trung cấp
Nghề hệ Ngắn hạn – Sơ cấp

Sửa chữa xe máy

TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
S/C XE GẮN MÁY CĂN BẢN 8g – 10g             – T.Huệ (B2) 1 Tháng 1.500.000đ
10g – 12g             – T.Huệ (B2)
19g – 21g 15/01  – T. Tuấn (B2)
SỬA CHỮA XE GẮN MÁY CHUYÊN SÂU  8g – 10g              – T.Huệ (B2) 1 Tháng 1.700.000đ
10g – 12g              –  T.Huệ (B2)
19g – 21g 15/01   – T.Hà (B2)
SỬA CHỮA XE TAY GA  8g – 10g             – T.Thì (B3) 1 Tháng 2.200.000đ
10g – 12g               -T.Thì (B3)
19g – 21g 15/01    – T.Thì (B3)
ĐIỆN ĐÈN XE MÁY 8g – 10g              – T.Thông (B1) 1 Tháng 2.000.000đ
10g – 12g  
19g – 21g 15/01    – T.Thông (B1)
PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ XE MÁY 7g30 – 9g30             – T.Dũng (A0.5) 1 Tháng 2.800.000đ
19g – 21g            – T.Dũng (A0.5)
ÔN TẬP SCN S/C XE GẮN MÁY  8g00 – 10g00             – T.Hà (B1) 1 Tháng 1.000.000đ
9g30 – 11g30             – T.Hà (B1)

Sửa chữa ô tô

TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
 BẢO DƯỠNG Ô TÔ 8g-11g   5 tuần 1.000.000đ
 18g30 – 21g

04/01 – (2.4.6) –  T.Hiển (P.B5)

11/01 – (2.4.6) –  T.Tình (P.E4)

S/C ĐỘNG CƠ XẰNG – DẦU 8g-11g   7 tuần 1.800.000đ
18g30 – 21g

04/01 – (2.4.6) –  T.Hiển (P.B5)

11/01 – (2.4.6) –  T.Tình (P.E4)

 
PHUN DẦU ĐIỆN TỬ – COMMONRAIL 8g-11g   7 tuần 2.500.000đ
18g30 – 21g 05/01  – (3.5.7)  –  T.Thoại (P.E4)
S/C KHUNG GẦM Ô TÔ 8g-11g   1 tháng 1.800.000đ
18g30 – 21g 11/01 – (2.4.6) –  T.Tình (P.E4)
SỬA CHỮA ĐIỆN Ô TÔ  8g-11g   7 tuần 1.800.000đ
18g30 – 21g 05/01 – (3.5.7)  – T.Thoại (P.E4)
PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 8g-11g   7 tuần ĐK: biết BD ô tô
1.800.000đ
18g30 – 21g 05/01 – (3.5.7)  – T.Thoại (P.E4)
SỬA CHỮA ĐIỆN ĐỘNG CƠ 8g-11g   7 tuần 1.800.000đ
18g30 – 21g 05/01 – (3.5.7)  –  T.Thoại (P.E4)
SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Ô TÔ 8g-11g   7 tuần 1.800.000đ
18g30 – 21g 05/01  – (3.5.7)  –  T.Thoại (P.E4)
SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Ô TÔ NÂNG CAO 8g-11g   7 tuần 2.100.000đ
18g30 – 21g 05/01 – 3.5.7)  –  T.Thoại (P.B4)
KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN Ô TÔ  8g-11g   4 tuần 5.000.000đ
18g30 – 21g 05/01  – (3.5.7) –  T. Thoại (P.E4)
ĐỒNG SƠN Ô TÔ 8g-11g   4.5 tháng 6.000.000đ
18g30 – 21g  
ĐỒNG SƠN Ô TÔ CĂN BẢN   8g-11g   2.5 tháng 3.000.000đ
18g30 – 21g  
ĐỒNG SƠN Ô TÔ NÂNG CAO 8g-11g   2  tháng 3.000.000đ
18g30 – 21g  

Cơ hội nghề nghiệp