Giáo viên dạy tích hợp trình độ trung cấp – Khoa Cơ khí động lực

04/04/2023
685 lượt xem

 I. YÊU CẦU CẦN CÓ CHO VỊ TRÍ NÀY

TT Nội dung Yêu cầu
1 Số lượng 01
2 Giới tính Nam
3 Độ tuổi Trong độ tuổi lao động
4 Ngoại hình Không yêu cầu
5 Sức khỏe Đủ sức khoẻ làm việc
6 Trình độ chuyên môn –   Có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên chuyên ngành Cơ khí động lực, Công nghệ ôtô, máy kéo và có một trong các chứng chỉ: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;

–   Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy;

–   Có kiến thức về môn học, mô-đun của ngành, nghề liên quan;

–   Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy;

–   Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy;

–   Tổ chức được các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy

7 Trình độ ngoại ngữ

(Tiếng Anh)

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên theo qui định

–   Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy.

8 Trình độ
tin học
–   Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

–   Sử dụng được các phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng.

9 Trình độ nghiệp vụ
sư phạm
–  Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề; Hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2; Hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm; Hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
10 Số năm
kinh nghiệm
Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng

II. NHIỆM VỤ

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1 Về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy

–   Lập được kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu giảng dạy theo quy định đối với mô-đun, môn học được phân công.

–  Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu thực hành cần thiết.

–  Tự làm một số thiết bị dạy học đơn giản để phục vụ giảng dạy.

–  Tham gia thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

2 Về Thực hiện hoạt động giảng dạy

–   Thực hiện giảng dạy tích hợp các mô đun, môn học được phân công theo kế hoạch và đúng qui định của chương trình.

–   Vận dụng, kết hợp các phương pháp dạy học.

–   Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học.

3 Về Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học

–   Biên soạn đề kiểm tra, coi và đánh giá kiểm tra thường xuyên, định kỳ.

–   Biên soạn đề thi, đáp án, phiếu chấm điểm thi kết thúc môn học, mô-đun được phân công giảng dạy và thực hiện chấm thi theo phân công;

–   Đánh giá kết quả học tập của người học đối với các môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.

–   Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

4 Về Quản lý hồ sơ dạy học

–   Thực hiện đầy đủ các biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học được phân công giảng dạy theo qui định.

–   Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định.

5  Về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy

–   Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.

–   Góp ý xây dựng chương trình, nội dung mô đun, môn học được phân công giảng dạy.

6 Về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục

–   Thực hiện việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp thông qua việc giảng dạy môn học, mô-đun theo kế hoạch đã xây dựng.

–   Đánh giá kết quả các mặt rèn luyện đạo đức của người học theo quy định.

7 Về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập

–   Quản lý được các thông tin liên quan đến người học và sử dụng các thông tin vào giáo dục, dạy học, quản lý người học.

–   Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác.

8 Về Hoạt động xã hội: Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài Trường, xây dựng quan hệ giữa Trường với doanh nghiệp.
9 Về Học tập, bồi dưỡng nâng cao

–   Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng nghiệp.

–   Tham gia hội giảng các cấp.

–   Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

–   Học tập, bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng nâng cao trình độ; cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ; thực tập tại doanh nghiệp.

–   Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của trường, khoa/bộ môn.

10 Về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học

–   Hướng dẫn người học thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp.

–   Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện tay nghề cho học sinh giỏi các cấp.

11 Về Nghiên cứu khoa học

–   Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên; hoặc có chuyên đề, sáng kiến cải tiến được Hội đồng thi đua Trường công nhận.

–   Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy và thực tiễn sản xuất.

12 Về thực hiện một số nhiệm vụ khác do Khoa/Bộ môn phân công như:

–   Thực hiện một số nội dung trong kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Khoa/Bộ môn hàng năm.

–   Thực hiện thu thập, xử lý minh chứng của một số tiêu chuẩn trong các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường.

–   Phụ trách công tác chủ nhiệm lớp (cố vấn học tập).

–   Phụ trách công tác quản lý phòng, xưởng thực hành.

–   Phụ trách công tác 5S tại Khoa/Bộ môn.

–   Phụ trách giảng dạy các khoá trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên theo phân công của Trưởng khoa/Bộ môn (được hưởng các quyền lợi theo qui định tại trường).

 13 Chấp hành Nội quy cơ quan và Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo của Trường.
14 –   Nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng

III. MỨC LƯƠNG: Theo thỏa thuận
IV. THỜI GIAN LÀM VIỆC: Theo Nội qui cơ quan và theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phân công của Trưởng khoa Cơ khí Động lực trong các chương trình, kế hoạch khác.
V. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Địa chỉ: 161-165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM
Thông tin liên lạc:
+ 028 3856 3456 – Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị
+ 0903 103 198 – Thầy Nguyễn Đắc Hiển (Trưởng Phòng Đào tạo, Phụ trách Khoa Cơ khí Động lực)