PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN NGƯỜI HỌC

Học sinh vui lòng chọn nghề đang theo học để truy cập vào để khảo sát ý kiến người học:

1/. Nghề Cơ điện tử (vào đây)

2/. Nghề Cắt gọt kim loại (vào đây)

3/. Nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí (vào đây)

4/. Nghề Điện tử công nghiệp (vào đây)

5/. Nghề Điện công nghiệp (vào đây)

6/. Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (vào đây)

7/. Nghề Quản trị mạng máy tính (vào đây)

8/. Nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính (vào đây)

9/. Nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh (vào đây)

10/. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí (vào đây)

11/. Nghề May thời trang (vào đây)

12/. Nghề Công nghệ ô tô (vào đây)