Thông báo Khoa Kỹ thuật lạnh
Nghề hệ Trung cấp
Nghề hệ Ngắn hạn – Sơ cấp
Kỹ thuật lạnh

TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
ĐIỆN LẠNH DÂN DỤNG CƠ BẢN 8g – 11g 16/11 – T.Xuyên (D2.3)
16/11 – T.Thái (D2.1)
1 Tháng 1.600.000đ
18g – 21g 16/11 – T.Xuyên (D2.3)
16/11 – T.Thái (D2.1)
SỬA CHỮA TỦ LẠNH 8g- 11g 09/11 – T.Toan (D2.2) 1 Tháng 1.900.000đ
18g – 21g 09/11 – T.Toan (D2.2)
SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 8g- 11g 09/11 – T.Hậu (D2.1) 1 Tháng 2.500.000đ
18g – 21g 09/11 – T.Hậu (D2.1)
S/C MÁY ĐHKK TRUNG TÂM VÀ HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP 8g- 11g   1 Tháng 2.500.000đ
18g – 21g  
ÔN THI CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ 3/7 – 7/7 8g- 11g   1 Tháng 1.800.000đ
18g – 21g  
SỬA CHỮA MÁY GIẶT 8g – 11g   1 Tháng 1.400.000đ
18g – 21g  
S/C BOARD MẠCH CĂN BẢN 8g – 11g   8 buổi 1.300.000đ
18g – 21g 02/11  – T .Minh (D1.3) T2/4/6
S/C BOARD MẠCH TỦ LẠNH  8g – 11g   9 buổi 900.000đ
18g – 21g             
S/C BOARD MẠCH MÁY GIẶT   8g – 11g          12 buổi 2.800.000đ
18g – 21g 15/10  – T .Minh (D1.3)
SỬA CHỮA BOARD ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 8g – 11g   15 buổi 3.200.000đ
18g – 21g 05/10  – T .Minh (D1.3) T3/5/7
SỬA CHỮA BOARD INVERTER 8g – 11g   15 buổi 3.300.000đ
18g – 21g  02/11 –  T.Minh  (D0.3)
Cơ hội nghề nghiệp