Nghề hệ Trung cấp
Nghề hệ Ngắn hạn – Sơ cấp
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
ĐIỆN TỬ CĂN BẢN  8g – 11g (KG thứ 2 hàng tuần) -T.Trưởng 4 tuần 900.000đ
14g – 17g (KG thứ 2 hàng tuần) -T.Trưởng
18g – 21g (KG thứ 2 hàng tuần) -T.Trưởng
S/C AMPLIFIER – MIXER 8g – 11g (Khai giảng thứ 2 hàng tuần) – T.Phú (2/4/6) 6 tuần ĐK: Biết ĐTCB
1.600.000đ
14g – 17g (Khai giảng thứ 2 hàng tuần) – T.Phú (2/4/6)
18g – 21g (Khai giảng thứ 2 hàng tuần) – T.Phú (2/4/6)
SỬA CHỮA TIVI LCD 8g – 11g (Khai giảng thứ 2 hàng tuần) – T.Phú (2/4/6) 10 tuần

ĐK: Biết ĐTCB
2.200.000đ

Giảm 20% HP cho HV đã học S/C nguồn – Monitor

14g – 17g
18g – 21g
SỬA CHỮA TIVI LED 8g – 11g 5 tuần ĐK: biết TV LCD
2.800.000đ
14g – 17g
18g – 21g
SỬA CHỮA BỘ NGUỒN VÀ MONITOR LCD 8g – 11g (Khai giảng thứ 2 hàng tuần) – T.Phú
Ngày học: 2-3-4-5-6
6 tuần 1.400.000đ
Giảm 30% học phí cho HV đã học S/C Ti vi
14g – 17g
18g -21g
S/C MÁY IN VĂN PHÒNG 8g – 11g (Khai giảng thứ 3 hàng tuần) – T. Triển (3/5/7) 7 tuần 1.500.000đ
18g- 21g
S/C BOARD MẠCH MÁY IN  8g – 11g Đăng ký trước đủ 7 HV sẽ mở lớp 8 tuần 1.900.000đ
18g – 21g
NẠP MỰC VÀ RESET MÁY IN BROTHER 18g – 21g (Khai giảng thứ 3 hàng tuần) (3/5/7) 2 tuần 500.000đ
S/C MÁY IN ĐA CHỨC NĂNG  18g –  21g (Khai giảng thứ 3 hàng tuần) (3/5/7) 8  tuần 1.700.000đ
TÊN LỚP GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG  THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)
 ĐiỆN TỬ CÔNG NGHIỆP CĂN BẢN 8g – 11g (Khai giảng thứ 2 hàng tuần) – T.Quân 6 tuần 1.000.000đ
18g – 21g
S/C BOARD MẠCH ĐiỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 8g – 11g 6 tuần ĐK: biết ĐTCN-CB
1.500.000đ
18g – 21g

 

 

Cơ hội nghề nghiệp