Thông báo về lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

22/08/2023
9951 lượt xem

Căn cứ Thông báo số 46/TB-KTCNHV ngày 16 tháng 8 năm 2023 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023;

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau:

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ học từ ngày 01/9/2023 (Thứ sáu) đến hết ngày 04/9/2023 (Thứ hai).

+ Ngày 05/9/2023 (Thứ ba) học sinh và học viên đi học lại bình thường theo Thời khóa biểu.

– Trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh các Phòng/Trung tâm sẽ không làm việc.

Trân trọng thông báo ./.

Xem thông báo: Tại đây

Bài viết cùng chủ đề: