Công bố kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh – HKI năm học 2019-2020

28/12/2020
799 lượt xem

Thông báo học sinh xem Kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại Bảng tổng hợp trên bảng thông báo của Trường.
Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 liên hệ Hội đồng đánh giá (phòng Công tác HSSV – C.Phương) trong giờ hành chính (thứ hai đến thứ bảy) kể từ ngày ra thông báo, Hội đồng đánh giá không giải quyết khiếu nại sau ngày 17/7/2020.