THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY BỎ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC THEO CA CỦA HỆ TRUNG CẤP

28/12/2020
583 lượt xem

Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo về việc hủy bỏ phân bổ thời gian học theo ca của học sinh các lớp hệ Trung cấp. Học sinh thực hiện theo thông báo này ->>>

Trân trọng!