QUYẾT ĐỊNH Về công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc, Giỏi, Khá Năm học 2022-2023

18/06/2024
533 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 14/6/2024 của Hiệu trưởng của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc, Giỏi, Khá năm học 2022-2023.

Phòng CTHSSV thông báo kết quả công nhận khen thưởng Xuất sắc, Giỏi, Khá năm học 2022-2023 như sau:

  • Quyết định công nhận khen thưởng Xuất sắc, Giỏi, Khá năm học 2022-2023 xem tại đây
  • Danh sách công nhận danh hiệu học sinh Xuất sắc xem tại đây
  • Danh sách công nhận danh hiệu học sinh Giỏi xem tại đây
  • Danh sách công nhận danh hiệu học sinh Khá xem tại đây

Mọi thắc mắc liên hệ C.Trinh – F1.4, Phòng CTHSSV

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: