Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2023-2024

18/09/2023
335 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số /KH-KTCNHV-HSSV ngày /9/2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh khóa 23K17 năm học 2023-2024.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương đã tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh khóa 23K17 năm học 2023-2024.

Z4724946590426 1f84694bc2865ba5a13b75122164dfb5

Hình ảnh Phổ biến cho học sinh về Nội quy, quy chế hoạt động của Trường

Z4702882676486 A87dc46167fd1a4e2cbb643e81724288

Z4724946604490 534fa6c0602e380bba3d4bab63e4ce5f

Hình ảnh phổ biến cho học sinh về Chương trình công tác Đoàn, hội, phong trào thanh niên và phong trào sinh viên tình nguyện

Z4702882665943 8bdf51eff7fc57dd41fb16cf8b5fec6c

Hình ảnh báo cáo chuyên đề về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Trên đây là một số hình ảnh cho buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh trung cấp khóa 23k17 năm học 2023-2024.