Quyết định Về cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ & năm học 2021-2022

07/02/2023
704 lượt xem

      Căn cứ Quyết đinh Số 12/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 03/02/2023 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh học kỳ năm học 2021-2022.

      Căn cứ Quyết đinh Số 13/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 03/02/2023 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh năm học 2021-2022.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên gửi thông báo như sau:

  1. Quyết định Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh học kỳ năm học 2021-2022

  –  Danh sách học sinh được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ năm học 2021-2022 xem tại đây

  1. Quyết định Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh năm học 2021-2022

 –   Danh sách học sinh được cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: