– NGHỆ THUẬT CHẢI BỚI

07/03/2024
170 lượt xem

KHUYẾN HỌC:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

Học phí: 3.500.000 đ (Đóng trọn khóa giảm 10% còn 3.150.000đ)

Học phí đóng theo từng lớp :

1. Kỹ thuật Bím tóc: 1.200.000 đ/ 48 buổi

Bím tóc căn bản

Bím hai dạng thẳng

Bím ba dạng thẳng

Bím băng đô

Bím tôm chìm

Bím tôm nổi

Bím xương cá

Bím nhánh cây

Bím giây leo

Bím tim

Bím bện thùng

Bím tóc nâng cao

Bím bông mai

Bím xương cá luồn nơ

Bím rẽ quạt

Bím uốn khúc

Bím song bím

Bím hàng rào

Bím hoa cúc

Bím hoa hồng

Bím vầng trăng

Bím dợn sóng

2. Kỹ thuật chải bới tóc căn bản: 900.000 đ/ 37 buổi

Bới các kiểu tóc tự nhiên – dạo phố – dự tiệc

3. Kỹ thuật bới tóc nâng cao: 1.400.000 đ/ 65 buổi

Bới các kiểu độc dáo khi đi dự tiệc – cô dâu – ấn tượng – thời trang