BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH, NGHỀ: BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022

12/12/2022
138 lượt xem

BC TĐG CL CTĐT Nghề BTHTTBCK NAM 2022 > Chi tiết xem tại đây.