– KỸ THUẬT ĐẮP BỘT CĂN BẢN – ĐẮP BỘT MÀU – DESIGN

23/01/2024
159 lượt xem

LỚP: KỸ THUẬT ĐẮP BỘT CĂN BẢN – ĐẮP BỘT MÀU – DESIGN

 HỌC PHÍ: 3.500.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Kỹ thuật đắp bột căn bản
Cắt da

Dũa móng

Dưỡng móng

Cọ đắp bột

Nước lưu huỳnh

Đắp bột

Dũa bột

Đánh bóng bột

Sơn màu

2. Kỹ thuật đắp gel màu:
Cắt da

Dũa móng

Dưỡng móng

Cọ đắp bột

Bột đắp

Nước lưu huỳnh

Đắp bột

Dũa bột

Đánh bóng bột

Sơn bóng

3. Kỹ thuật Design:
Làm sạch móng

Dũa móng

Đắp đầu móng bằng bột trắng đục

Đắp móng bằng bột trong

Dũa móng

Đánh bóng bột

Sơn móng