– QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ 3 PHA CĂN BẢN

07/03/2024
146 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.400.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Một số khái niệm – quy ước

Nguyên lý – Cấu tạo Đ/C 3 pha

Phương pháp lấy số liệu Đ/C 3 pha

Làm khuôn – cách điện stator

Phương pháp lắp dây vào rãnh

Phương pháp dai bộ dây quấn

Một số hư hỏng, cách xử lý và khắc phục

Kiểm tra kết thúc