– KỸ THUẬT ĐẮP GEL – GEL MÀU – GEL VÂN ĐÁ

23/01/2024
150 lượt xem

LỚP: KỸ THUẬT ĐẮP GEL – GEL MÀU – GEL VÂN ĐÁ

 HỌC PHÍ: 3.000.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Kỹ thuật đắp gel căn bản:
Cắt da

Dũa móng

Dưỡng móng

Cọ đắp gel

Đắp gel

Dũa gel

Sơn

Hơ đèn

2. Kỹ thuật đắp gel màu:
Cắt da

Dũa móng

Dưỡng móng

Cọ đắp gel

Đắp gel màu

Dũa gel

Sơn gel

Hơ đèn

3. Kỹ thuật gel vân đá:
Cắt da

Dũa móng

Dưỡng móng

Cọ đắp gel

Đắp gel vân đá

Dũa gel

Làm bóng gel

Hơ đèn