– QUẤN DÂY BIẾN ÁP CĂN BẢN

07/03/2024
173 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.350.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Khái quát vè cấu tạo máy biến áp, máy sạc bình, Survolteur

Quấn dây máy biến áp tự ngẫu

Quấn dây máy biến áp cách ly

Quấn dây Survolteur

Quấn dây máy sạc bình

Quấn dây Adaptor

Kiểm tra kết thúc