– KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN

07/03/2024
160 lượt xem

Học phí: 1.100.000 đ/ 12 buổi

Nội dung đào tạo:

Kỹ thuật trang điểm cá nhân

Trang điểm trình tự một khuôn mặt

Trang điểm má hồng mặt dài ngày, đêm

Trang điểm má hồng mặt tròn ngày, đêm

Kẻ chân mày ngang

Kẻ chân mày vòng nguyệt

Trang điểm kiểu mắt tự nhiên

Trang điểm kiểu mắt đến công sở

Trang điểm kiểu mắt ngây thơ

Trang điểm kiểu mắt quyến rũ

Trang điểm kiểu mắt phóng khoáng

Trang điểm kiểu mắt trung niên

Trang điểm môi Carré – Môi Đao

Rèn luyện kỹ năng tư uy sáng tạo

Kiểm tra cuối khóa