QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG NÂNG CAO

06/03/2024
152 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.400.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ vạn năng

Xây dựng sơ đồ dây quấn

Phương pháp đặt dây vào rãnh và sang bối

Phương pháp đấu dây lên cổ góp (Phương pháp lên lam)

Kiểm tra rô – to dây quấn động cơ vạn năng sử dụng Rô-nha rôto

Kiểm tra cuộn dây kích từ

Phương pháp quấn dây phần cứng Rô-to

Động cơ DC công suất nhỏ