KỸ THUẬT TIỆN CNC

06/03/2024
138 lượt xem

Học phí: 4.000.000 đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

Nội dung khóa học:

Khảo sát máy tiện CNC

Chuẩn bị môi trường làm việc cho máy tiện CNC

Xác định góc tọa độ cho chi tiết gia công với G54 – G59

Luyện tập xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G54 – G59

Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G50

Đo dao (offset dao) thành phần

Luyện tập đo dao (offset dao) thành phần

Nhập, truyền dữ liệu NC, thao tác chỉnh sửa dữ liệu, mô phỏng kiểm tra

Gia công và bảo trì máy tiện CNC

Gia công và bảo trì máy tiện CNC

Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 1

Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 2

Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 3

Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 4

Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 5

Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 6

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 1

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 2

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 3

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 4

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 5,6

Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 1

Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 2

Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 3

Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 4

Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 5,6

Vận hành, gia công và bảo trì máy tiện CNC

Vận hành, gia công và bảo trì máy tiện CNC

Kiểm tra cuối khóa và rút kinh nghiệm.