– KỸ THUẬT VẼ NAIL: STYLE HÀN – TRUNG – ĐÀI

23/01/2024
131 lượt xem

LỚP: KỸ THUẬT VẼ NAIL: STYLE HÀN – TRUNG – ĐÀI

 HỌC PHÍ: 3.500.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Kỹ thuật vẽ cọ nét:

Vẽ lá, quả đào, trái tim

Vẽ giọt nước

Vẽ các loại hoa

2. Kỹ thuật vẽ cọ kim:

Vẽ các nét đơn

Vẽ các đường thẳng – cong – xéo

Vẽ nụ hồng

Vẽ vân đá

3. Kỹ thuật vẽ cọ bản:

Vẽ các nét đơn

Vẽ nụ hồng

Vẽ lá, quả đào

Vẽ hoa văn

Vẽ các loại hoa

Đính đá