LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP

07/07/2020
1633 lượt xem

Khóa học : LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP

KHUYẾN HỌC:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 15% cho học viên đăng ký 1 lần 2 khoá căn bản và nâng cao

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

Học phí: 2.000.000 đ/ 6 tuần

 Nội dung khoá học – LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP:

  • Tổng quan về cánh tay Robot Mitshbishi
  • Điều khiển cánh tay Robot Mitshbishi với tay cầm (T/B)
  • Giao tiếp cánh tay Robot Mitshbishi với máy tính (PC)
  • Tọa độ của cánh tay Robot Mitshbishi
  • Các tập lệnh di chuyển cơ bản                                            
  • Các lệnh tay kẹp của Robot
  • Tốc độ và gia tốc của Robot
  • Kiểu dữ liệu
  • Input/Output của Robot
  • Lập trình điều khiển Robot lấy và đặt sản phẩm