– LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP

27/03/2024
425 lượt xem

HỌC PHÍ: 2.200.000 đ/ 6 tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tổng quan về cánh tay Robot Mitshbishi
 • Điều khiển cánh tay Robot Mitshbishi với tay cầm (T/B)
 • Giao tiếp cánh tay Robot Mitshbishi với máy tính (PC)
 • Tọa độ của cánh tay Robot Mitshbishi
 • Các tập lệnh di chuyển cơ bản
 • Các lệnh tay kẹp của Robot
 • Tốc độ và gia tốc của Robot
 • Kiểu dữ liệu
 • Input/Output của Robot
 • Lập trình điều khiển Robot lấy và đặt sản phẩm
 • Lập trình điều khiển Robot phân loại sản phẩm
 • Ôntập – Kiểm tra