– MAY SỬA TRANG PHỤC

23/01/2024
119 lượt xem

LỚP: MAY SỬA TRANG PHỤC

 HỌC PHÍ: 1.500.000 đ/ 4 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Bài mở đầu: Sửa nhóm áo không cổ

Bài 1: Sửa nhóm áo có cổ

Bài 2: Sửa nhóm áo đầm – chân váy

Bài 3: Sửa nhóm quầy tây

Bài 4: Sửa nhóm quần jean