– Thiết kế ra rập soirre cưới

28/12/2020
556 lượt xem

Học phí: 3.000.000 đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Vẽ và cắt rập nhóm soirre cưới căn bản

Vẽ và cắt rập nhóm soirre cưới có vai

Vẽ và cắt rập nhóm soirre cưới cúp ngực

Vẽ và cắt rập nhóm soirre và dạ hội theo mẫu

Xử lý chất liệu trên soirre cưới