– Thiết kế rập đầm thời trang

28/12/2020
794 lượt xem

Học phí: 2.000.000 đ/ 6 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Vẽ và cắt rập đầm căn bản

Vẽ và cắt rập nhóm áo đầm có vai

Vẽ và cắt rập nhóm áo đầm raglan và cúp ngực

Vẽ và cắt rập nhóm đầm dạ hội và đầm thời trang theo mẫu – nhảy size