– Thiết kế rập quần

28/12/2020
811 lượt xem

Học phí: 1.100.000 đ/ 4 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Vẽ và cắt rập quần tây căn bản

Vẽ và cắt rập nhóm quần tây không ply

Vẽ và cắt rập nhóm quần tây có ply

Vẽ và cắt rập nhóm quần tây thời trang và quần jean, nhảy size