– Thiết kế rập áo

28/12/2020
927 lượt xem

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Vẽ và cắt rập áo căn bản chồm 2

Vẽ và cắt rập nhóm áo không cổ

Vẽ và cắt rập nhóm áo có cổ

Vẽ và cắt rập nhóm áo tay raglan

Vẽ và cắt rập nhóm áo thời trang, nhảy size