THIẾT KẾ HMI-SCADA-MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP VỚI TIA PORTAL

13/03/2024
291 lượt xem

HỌC PHÍ: 3.400.000 đ/ 12 tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Thiết kế HMI – SCADA – Học phí: 2.000.000 đ/ 6 tuần

 1. Khởi tạo project HMI – SCADA
 2. Thiết kế hiển thị với các công cụ cơ bản
 3. Thiết kế Graphic list và Text list
 4. Thiết kế nút nhấn và các lệnh chức năng
 5. Khởi tạo Menu & Toolbar
 6. Thiết lập truyền thông giao tiếp PLC
 7. Thiết lập Alarm
 8. Thiết lập Trend
 9. Thiết lập phân quyền Ủe Admin
 10. Ôn tập và kiểm tra

Phần 2 Mạng truyền thông công nghiệp – Học phí: 2.000.000 đ/ 6 tuần

 1. Mạng MPI
 2. Mạng Profibus
 3. Mangj Profinet/ Industrial Ethernet (PN/IE)
 4. Mạng IO-Link
 5. Truyền thông PLC và HMI
 6. Truyền thông PLC và SCADA
 7. Truyền thông PLC và OPC
 8. Ôn tập và kiểm tra