– VẬN HÀNH VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY 5 TRỤC

13/03/2024
225 lượt xem

HỌC PHÍ: 5.500.000 đ/ 8 tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  • Lập trình gia công với phần mềm ShopMill và hệ điều khiển Siemens
  • Gia công 5 trục cơ bản trên  Mastercam
  • Vận hành máy phay DMU 50
  • Gia công chi tiết trên máy DMU 50