– SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Ô TÔ NÂNG CAO

23/01/2024
123 lượt xem

LỚP: SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Ô TÔ NÂNG CAO

 HỌC PHÍ: 2.100.000 đ/ 7 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Bài 1: Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Bài 2: Kỹ thuật kiểm tra – lắp mạch điện hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Bài 3: Hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô

Bài 4: Kỹ thuật kiểm tra mạch điện hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô