– PHUN DẦU ĐIỆN TỬ COMMONRAIL

23/01/2024
109 lượt xem

LỚP: PHUN DẦU ĐIỆN TỬ COMMONRAIL

 HỌC PHÍ: 2.500.000 đ/ 7 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Bài 1: Tìm hiểu kiến thức cơ sở về hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

Bài 2: Tổng quan hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

Bài 3: Đo kiểm và sửa chữa các hệ thống thiết bị về hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

Bài 4: Kiểm tra các dạng hư hỏng, cách khắc phục và chuẩn đoán hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử