THÔNG BÁO Về đăng ký tham gia BHYT&BHTN cho học sinh năm 2024

16/08/2023
1533 lượt xem

Căn cứ nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông báo 2623/TB-BHXH ngày 06/6/2023 về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 01/7/2023;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HSSV ngày 07/4/2023 của Hiệu trưởng về các khoản thu phí trong năm 2023-2024 tại Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

Nhằm giúp học sinh được hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước. TrườngTtrung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về việc học sinh tiếp tục đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tai nạn (BHTN) năm 2024. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: học sinh khóa 21K15 và Khóa 22K16.
  2. Thời gian tham gia BHYT: từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 (12 tháng).
  3. Thời gian tham gia BHTN: từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 (12 tháng)
  4. Mức phí:

– BHYT: 681.000đ (Sáu trăm tám mươi mốt ngàn đồng)/12 tháng.

– BHTN: 30.000đ (Ba mươi ngàn đồng)/12 tháng.

  1. Thời gian và địa điểm đăng ký:
  • Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2023. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần:
  • Sáng: 8h30-10h30
  • Chiều: 13h30-15h30
  • Địa điểm đăng ký: C.Trinh, Phòng F1.4-Phòng CTHSSV. SĐT: 0283.957.4922

Lưu ý:

Để kịp thời đăng ký BHYT, BHTN cũng như đảm bảo quyền lợi của học sinh khi học tại Trường, đề nghị học sinh hệ trung cấp các khóa 21K15, 22K16 nghiêm túc thực hiện thông báo này.

THÔNG BÁO xem tại dây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: