THÔNG BÁO Về đăng ký Khám sức khỏe năm học 2023-2024

16/08/2023
1579 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 14/08/2020 của Hiệu trưởng về điều chỉnh quy chế công tác học sinh tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 27/04/2022 của Hiệu trưởng về ban hành quy định về công tác y tế trường học trong Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HSSV ngày 07/4/2023 của Hiệu trưởng về các khoản thu phí trong năm 2023-2024 tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo về đăng ký khám sức khỏe năm học 2023-2024 cho học sinh như sau:

  1. Đối tượng: học sinh khóa 21K15 và Khóa 22K16.
  2. Số tiền: 120.000 đồng/học sinh/năm học.
  3. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/9/2023.
  • Sáng: 8h00 – 10h30 từ thứ hai đến thứ sáu.
  • Chiều: 13h00 –15h30 từ thứ hai đến thứ sáu.
  1. Địa điểm đăng ký: C.Trinh – Phòng F1.4, Phòng CTHSSV. SĐT: 0283.957.4922

THÔNG BÁO xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: