Thông báo về qui trình xử lý tai nạn thương tích của học sinh trong trường học

08/12/2020
410 lượt xem

*** Nhằm ứng phó kịp thời khi các em học sinh gặp tai nạn thương tích trong khuôn viên trường và lớp học, đồng thời để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra cho học sinh.

Nhà trường thông báo về Quy trình xử lý tai nạn thương tích của học sinh trong trường học. Học sinh – Sinh viên vui lòng xem tại đây để biết và thực hiện theo đúng quy trình ->>>TẢI VỀ