THÔNG BÁO: Về đào tạo hệ trung cấp 03 ca/ngày

10/12/2020
421 lượt xem

Phòng Đào tạo thông báo về đào tạo hệ trung cấp 03 ca/ ngày như sau:

  1. Từ học kỳ I – Năm học 2020-2021 và trở về sau cho phép được triển khai đào tạo hệ trung cấp 03 ca/ngày (Sáng, chiều, tối):
  • Ca sáng: 07 giờ 30 phút – 11giờ 30 phút.
  • Ca chiều: 13 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút.
  • Ca tối: 18 giờ 00 phút – 21 giờ 00 phút.
  1. Căn cứ vào nhu cầu và số lượng học sinh đăng ký học ca tối, Phòng Đào tạo sẽ phối hợp Khoa/Bộ môn phân bổ mô đun, môn học phù hợp và đảm bảo hoạt động đào tạo được thực hiện đúng tiến độ.

Lưu ý: Lãnh đạo Phòng/Khoa/ Bộ môn phối hợp với phòng Đào tạo bố trí nhân viên trực các ca nhằm đảm bảo công tác quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

Trên đây là chủ trương mới của nhà trường, trong quá trình thực hiện sẽ có điều chỉnh bổ sung. Đề nghị Cán bộ – Viên chức – Giáo viên – Nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện.

Thông tin chi tiết xem tại đây: TẢI VỀ