Kế hoạch phát động “Viết bài tuyên truyền về công tác phòng,chống mại dâm và HIV/ADIS” trên địa bàn phường 12 năm 2020

08/12/2020
573 lượt xem

Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương thông báo Kế hoạch phát động “Viết bài tuyên truyền về công tác phòng,chống mại dâm và HIV/ADIS” trên địa bàn phường 12 năm 2020.

Học sinh tham khảo link bên dưới:

KH viết bài tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm và HIV,AIDS trên địa bàn phường 12 năm 2020

Bài viết cùng chủ đề: