Thông báo tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh năm 2018

28/12/2020
548 lượt xem

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh năm 2018 như sau: