THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA XẾP LỚP VÀ LỊCH HỌC ANH VĂN TOEIC

28/12/2020
569 lượt xem

Dưới đây là kết quả kiểm tra xếp lớp, học sinh lưu ý đi học đúng lịch theo danh sách nhóm.

  1. Lớp TOEIC căn bản nhóm 1: học từ ngày 26/11/2018, 18g – 19g30, tối thứ 2, 4, 6. Phòng C1.1
  2. Lớp TOEIC căn bản nhóm 2: học từ ngày 26/11/2018, 19g30 – 21g30, tối thứ 2, 4, 6. Phòng C1.1
  3. Lớp TOEIC luyện thi: học từ ngày 27/11/2018, 18g – 21g, tối thứ 3 – 5 – 7. Phòng C1.1