Thông báo thay đổi buổi học của học sinh trung cấp

09/04/2020
616 lượt xem

*** Để thực hiện đúng tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi Thời khóa biểu học nghề đối với các khóa bắt đầu từ ngày 07/9/2020 đến ngày 03/10/2020 như sau:

  • Khóa 19K13-2 học nghề buổi sáng
  • Khóa 18K12-2 học nghề buổi chiều
  • Các em học sinh vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây =>> TẢI VỀ