THÔNG BÁO VỀ KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU KHOÁ (Bổ sung) CHO HỌC SINH KHOÁ 18K12 VÀ 19K13

09/03/2020
378 lượt xem

Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo về khám sức khoẻ đầu khoá (bổ sung) cho học sinh Khoá 18K12 và 19K13.

Đề nghị học sinh có tên trong danh sách nghiêm chỉnh thực hiện việc khám sức khoẻ theo thông báo.

Chi tiết liên hệ: Phòng CTHSSV – F1.4 – SĐT: (028) 3.957.4922

TB tổ chức KSK đầu khoá 2020-2021

DS KSK đầu khoá 19K13

DS KSK đầu khoá 18K12