THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

02/02/2020
387 lượt xem

THÔNG BÁO KHẨN

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, UBND Quận 5 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng lây lan dịch NCoV, Hiệu trưởng thông báo :

Học sinh trường TCN KTCN Hùng Vương được nghỉ học từ ngày 03 tháng 2 đến hết ngày 09 tháng 2 năm 2020. Ngày 10 tháng 2 năm 2020 đi học bình thường theo thời khóa biểu.

Trong thời gian nghỉ học, học sinh hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường cũng như có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.