Thông báo Về đăng ký tham gia BHYT&BHTN cho học sinh năm học 2020-2021

10/01/2020
349 lượt xem

Trường trung cấp nghề Kỹ thuât Công nghệ Hùng Vương thông báo: Về đăng ký tham gia BHYT, BHTN cho học sinh năm học 2020 – 2021

 1. Đối tượng thực hiện: học sinh các khóa 18K12-2, 19K13-1, 19K13-2 chưa tham gia BHYT, BHTN năm học 2020 – 2021
 2. Thời gian tham gia BHYT: từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 (12 tháng).
 3. Thời gian tham gia BHTN: từ ngày 01/10/2020 đến 01/10/2021 (12 tháng)
 4. Mức phí :
  • BHYT: 564.000đ (Năm trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).
  • BHTN: 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng).
 5. Địa điểm và Thời gian đăng ký:Đăng ký BHYT: từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2020

  Đăng ký BHTN: từ ngày thông báo đến hết ngày 15/10/2020, học sinh đăng ký BHTN sau ngày 15/10/2020 nhà trường sẽ đăng ký mua BHTN cho học sinh trong thời gian của tháng tiếp theo.

  Liên hệ: Sáng: 9h00 – 10h00; chiều: 14h00 –15h00 từ thứ hai đến thứ sáu tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên (F1.4 – c.Trinh) – (028) 39 574 922 tại trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

  Thông tin chi tiết xem tại đây: TB về đăng ký tham gia BHYT & BHTN 2020-2021