THÔNG BÁO: Về thực hiện đánh giá rèn luyện HKII năm học 2019-2020, Khảo sát ý kiến học sinh tốt nghiệp năm 2020, Khảo sát ý kiến người học và đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020-2021

10/06/2020
357 lượt xem

Phòng CTHS-SV thông báo đến học sinh trung cấp thực hiện các nội dung sau:

  1. Học sinh trung cấp các khoá 17K11, 18K12 và 19K13 thực hiện đánh giá rèn luyện HKII năm học 2019-2020 theo biểu mẫu online, link sau đây:

https://tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/phieu-khao-sat/Phieu Đánh Gía KQRLHS

Thời gian thực hiện: từ 06/10/2020 đến 13/10/2020 tại Phòng F.2.2.

  1. Học sinh trung cấp các khoá 17K11, 18K12-1 thực hiện khảo sát ý kiến học sinh tốt nghiệp năm 2020 theo biểu mẫu online, link sau đây:

https://tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/phieu-khao-sat/Khảo sát hoc sinh tốt nghiệp KQRLHS

  1. Học sinh trung cấp các khoá 18K12-2, 19K13, 20K14 thực hiện khảo sát ý kiến người học và đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 theo biểu mẫu onilne, link sau đây:

https://tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/phieu-khao-sat/Khảo sát ý kiến người học

Thời gian thực hiện:

  • Khoá 18K12-2 từ 12/10 đến 16/10/2020 tại Phòng F.2.2.
  • Khoá 19K13 từ 19/10 đến 23/10/2020 tại Phòng F.2.2.
  • Khoá 20K14 từ 26/10 đến 30/10/2020 tại Phòng F.2.2.

Kính đề nghị GVCN các lớp trung cấp thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện thông báo đúng thời gian quy định.

Xem thông báo tại đây: TB KS ý kiến người học và HS TN