THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 KHÓA X NĂM HỌC 2017-2018

28/12/2020
621 lượt xem

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu học kỳ 4 khóa X năm học 2017-2018 các lớp 16CKC2, 16CDL2, 16SCM2, 16DTCN2, 16CNO2, 16DCN2, 16KTHD1-2, 16KTHM1-2. Các em học sinh vui lòng xem và tải file về theo dõi tại đây

    ->>> THOI KHOA BIEU HOC KY 4 KHOA  X  LOP 16CDL2,16CKC2,16CKC1,16SCM2,16DTCN2,16DCN2,16KTHD1,16KTHD2,16KTHM1,16KTHM2