THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC TIN HỌC MOS, IC3 VÀ ANH VĂN TOEIC ĐỢT 3 (KHAI GIẢNG NGÀY 20/8/2018)

09/07/2018
406 lượt xem

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo đến học sinh đang theo học lớp Tin học Mos, IC3 đợt 3 và Anh văn TOEIC đợt 2 lịch học thay đổi như sau:

♦ Lớp Tin học Mos Word (sáng thứ 4-6) nghỉ từ ngày 10/9-15/9/2018, chuyển sang học lại vào ngày 24/9/2018 buổi tối 2-4-6 từ 18g-21g.

♦ Lớp Tin học Mos Exel ( thứ 7, chủ nhật) học vào các ngày sau: ngày 8/9 (thứ 7, học cả ngày), 9/9 (chủ nhật, học buổi sáng), ngày 16/9 và 23/9 (chủ nhật, học cả ngày).

♦ Lớp Anh văn TOEIC: 

Nhóm 1 (luyện đề): nghỉ từ ngày 10/9-15/9/2018, chuyển sang học lại vào ngày 18/9/2018 buổi tối 3-5-7 từ 18g-21g.

Nhóm 2 (căn bản): nghỉ từ ngày 10/9- 22/9/2018, chuyển sang học lại vào ngày 24/9/2018 buổi tối 2-4-6 từ 18g-21g.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Thủy (Phòng ghi danh): 0902.411.585