THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC LỚP MOS, IC3 KHAI GIẢNG NGÀY 05/11/2018

11/05/2018
405 lượt xem

Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo đến học sinh đã đăng ký Tin học MOS, IC3 đợt 4 như sau:

  1. Lớp MOS (EXEL): tối 2-4-6 (18g00 – 21g00), ngày khai giảng 05/11/2018. Học sinh xem danh sách tại đây: TẢI VỀ
  2. Lớp IC3 (LO) nhóm 1: Thứ 3-5-7 (17g00 – 19g00), khai giảng ngày 06/11/2018. Học sinh xem danh sách tại đây: TẢI VỀ
  3. Lớp IC3 (LO) nhóm 2: Thứ 3-5-7 (19g00 – 21g00), khai giảng ngày 06/11/2018. Học sinh xem danh sách tại đây: TẢI VỀ