– MAY CÔNG NGHIỆP MAY DA

28/12/2020
697 lượt xem

Học phí: 1.500.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn sử dụng máy may công nghiệp 1 kim, máy vắt sổ 1 kim, máy vắt sổ 2 kim

Hướng dẫn may các đường cong theo mẫu trên từng loại máy

May các đường cong theo hình mẫu trên vải dày

May các đường cong theo hình mẫu trên simili

May các đường cong trên hình mẫu trên vải giả da