– MAY CÔNG NGHIỆP ÁO GIÓ

28/12/2020
1054 lượt xem

Học phí: 1.500.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn sử dụng máy may công nghiệp 1 kim, máy vắt sổ 1 kim, vắt sổ 2 kim

Hướng dẫn may các đường may theo mẫu

May túi mổ 1 viền, túi mổ 2 viền, may túi cơi, lá cổ, may dây kéo

May các loại áo gió